63. Ozushi Atsumari 2 (for 3 or 4)

Kumo & mori roll (6 pcs), hanabi roll (8 pcs), 8 pcs of nigiri (4 regular - wild salmon, ika, ebi, tuna; 4 aburi - unagi, saba, toro, salmon), battera sushi (4 pcs sha-ke & 4 pcs tunora), 2 x appetizer sashimi (salmon, tuna, wild salmon, hokkigai, ebi, ika).

$ 69.75